Inkomst-försäkring

En inkomst-försäkring är en försäkring som tryggar den anställdes lön och betalar ut ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. Försäkringen fungerar som ett komplement till a-kassan och behovet har uppstått eftersom a-kassan endast försäkrar 80 % av som mest 18 700 kr per månad. Det blir maximalt 11 000 kr netto efter att man även avdrag på ersättningen som motsvarar skatten. Tjänar en arbetstagare under 18 700 kr i månadslön så finns alltså inget behov av inkomst-försäkring. Tjänar arbetstagaren däremot över 18 700 kr i månadslön (vilket de flesta gör) så finns behovet av att kompletera sitt skydd via a-kassan med en inkomst-försäkring så att arbetstagaren får 80 % av hela sin lön i ersättnig och inte bara 80 % av 18 700 kr. Det finns två sätt att skaffa sig inkomst-försäkring, antingen genom att gå med i ett fackförbund där det ingår inkomst-försäkring i medlemskapet, eller genom att teckna en privat inkomst-försäkring. Ofta får man en längre ersättningstid via en privat-inkomstförsäkring i jämförelse med en facklig, och det är inte heller alla fackförbund som erbjuder inkomst-försäkring. två stora fackförbund som inte erbjuder denna försäkring är IF Metall samt Byggnads. Om du vill få prisuppgift på privat inkomst-försäkring så kan du fylla i formuläret till höger så blir du kontaktad av en rådgivare som tar fram en offert åt dig.

Att tänka på med inkomst-försäkring

För att kunna hålla en rimlig premie i inkomst-försäkringen så är det en så kallada kvalfikations-tid i den enligt samma princip som i a-kassan. Detta innebär att man måste ha haft inokmst-försäkringen i 12 eller 18 månader innan man kan få ersättning från den. Vidare så krävs även att man är medlem i en a-kassa, är bosatt i Sverige samt jobbat minst halvtid innan man tecknar försäkringen samt att föräskringen enbart ersätter ofrivillig arbetslöshet och inte frivillig. Dessa regler är i stort sett samma om man jämför en facklig inkomst-försäkring med en privat.  Det finns dock undatag i vissa fackliga försäkringar där reglerna är något mildare på så vis att man i undatagsfall kan få ersättning vid frivillig arbetslöshet samt att det inte krävs tills-vidare anställning för att bli försäkrad.