Fackförbund

Fackförbund är en organiserad sammanslutning av arbetstagare med inriktning på en viss bransch.  Fackförbundet är rikstäckande och brukar även benämnas som en arbetstagarorganisation och fackförbundets förtroendevalda utför förhandlingar med företrädare för arbetsgivarorganisationer. Vidare så kan fackförbundet ses som en paraplyorganisation för fackföreningar. Fackföreningarna jobbar genom sina fackombud på lokal basis och förhandlar med arbetsgivarna på företagen runt om i landet om anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö, jämställdhet, organisering av arbetet och vidareutbildning för de anställda. Ett av fackförbundets viktigaste uppgifter är att förhandla fram så kallade kollektivavtal på arbetsplatser. Ett kollektivavtal innebär i praktiken att facket förhandlat fram en lägsta-lönenivå för de anställda som arbetsgivarna inte kan underskrida. Det ligger även på fackföreningens bord att utse skyddsombud på arbetsplatser. På alla företag med fler än fem anställda skall skyddsombud finnas.

Vidare så drivs facket som en demokratisk organisation där medlemmarna väljer de representanter som de vill ha i avdelningar, kongresser och styrelse. Dessa representanter benämns sedan som förtroendevalda. I fackmedlemskapen så kan det även ingå olika typer av försäkringar, inkomstförsäkring är ett exempel på detta.

Fackförbunden i Sverige

De fackförbund som finns i Sverige är i organiserade i tre stora centralorganisationer. Dessa är LO, TCO och SACO. Jämfört med många andra länder så är den fackliga anslutningsgraden relativt stor i Sverige då den ligger på cirka 80 %. Nedan finner du en lista i bokstavsordning på de fackförbund som finns i Sverige.

>Akademikerförbundet – SSR >Polisförbundet
>Brandmännens riksförbund >Privattandläkarna
>Byggnadsarbetarförbundet – Byggnads >Sacoförbundet Trafik och Järnväg
>Civilekonomerna >SEKO
>DIK >Skogs- och lantbrukstjänstemännaförbundet
>Elektrikerförbundet >SRAT
>Farmaciförbundet >Statstjänstemannaförbundet – ST
>Fastighetsanställdas förbund >Svenska folkhögskolans lärarförbund
>Finansförbundet >Svenska journalistförbundet – SJF
>Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter – FSA >Sveriges arkitekter
>Försvarsförbundet >Sveriges farmacevtförbund
>Försäkringstjänestemannaförbundet – FTF >Sveriges ingenjörer
>GS facket >Sjöbefälsföreningen
>Hamnarbetarförbundet >Sveriges läkarförbund
>Handelsanställdas förbund – Handels >Sveriges psykologförbund
>Hotell- och restauranganställdas förbund >Sveriges reservofficerare
>IF Metall >Sveriges skolledarförbund
>Jusek >Sveriges tandläkarförbund
>Kommunalarbetarförbundet – Kommunal >Sveriges universitetslärarförbund – SULF
>Kyrkans akademikerförbund >Sveriges veterinärförbund
>Ledarna >Sveriges yrkesmusikerförbund – SYMF
>Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund – LSR >Säljarnas
>Livsmedelsarbetarförbundet – Livs >Teaterförbundet
>Lärarförbundet >Tjänstetandläkarna
>Lärarnas riksförbund – LR >Transportarbetarförbundet – Transport
>Musikerförbundet >Tull kust
>Målareförbundet >Unionen
>Naturvetarna >Vision
>Officersförbundet >Vårdförbundet
>Pappersindustriarbetarförbundet – Pappers sommardäck mönsterdjup

Kollektivavtal

Som nämnts ovan så är ett ett av fackets uppgifter om att förhandla om kollektivavtal med arbetsgivarna. Ett kollektiv-avtal innebär ett avtal som är skriftligt mellan arbetstagarorganisationen, det vill säga facket, och arbetsgivarorganisationen. Ett kollektivavtal kan även vara ett så kallat enskilt avtal mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare. Det som främst kollektivavtalet gör är att reglera löner, men det kan även reglera anställningsvillkor för den anställde. Fackföreningarnas främsta mål är att ansluta så många företag som möjligt till kollektivavtal för att på så vis garantera att det finns miniminivåer gällande löner på företagen.Tips:vinterdäckdatum.seBra att ta i hand kring vilka datum som gäller för däck och annat
Kollektivavtalet kan på så vis förhindra löne-dumpning på arbetsplatserna runt om i landet. För arbetsgivarna kan detta system vara både positivt och negativt. Positivt för att de inte behöver löneförhandla individuellt med alla anställda utan kan istället sätta en enhetlig lön för alla. Det kan även vara negativt då de strävar efter så låga kostnader som möjligt och därför i vissa fall vill sätta så låga löner som möjligt till sina anställda. Det kan även vara ett oflexibelt system för arbetsgivarna då i många fall eftersträvar flexibilitet och kollektivavtalet i många fall kan vara oflexibelt. Det finns även vissa teorier (neoklassisk teori) som säger att kollektivavtal kan verka konkurrensbegränsande och på så vis driva upp arbetslösheten i ett land då de som redan har jobb trycker upp lönen via kollektivavtalet så att företagen inte har råd att anställa fler. Å andra sidan kan det vara tryggt för de som har jobb att veta att lönen inte kommer minska.