ARBETSGIVARORGANISATIONER

En arbetsgivarorganisation är fackförbundets eller fackförbundens motpart på arbetsmarknaden. Principen med arbetsgivarorganisationer är att arbetsgivarna går samman och organiserar sig för att möta de krav och konflikter som fackförbunden kommer med.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv fungerar som en paraplyorganistion för ett antal brancshorganisationer på arbetsgivarsidan. Svenskt Näringslingsliv har 49 medlemsorganisationer och genom dessa drygt 60 000 anknutna företag. Denna organisation är relativt ung dåSvensk Näringsliv den bildades 2001. Svenskt Näringsliv tar en medlemsavgift och genom denna avgift så bygger organisationen upp en konfliktfond som kan användas om det inträffar strejker eller lockouter hos medlemsföretagen. Organisationens vision är ”Företagsamma människor samt konkurrens-kraftiga företag i gemenskap leder Svenska företag till ökat välstånd”.

Även om organisationen i sin nuvarande form är relativt ung så har ändå organisationen rötterna långt tillbaka. Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) bildades 1902 som en motpart till LO. Under många år så skötte SAF avtalsförhandlingar gentemot både LO och tjänste-manna rörelsen för att bevaka arbetsgivarnas inressen. 1912 så bildades även det så kallade Svenska Industriförbundet som var en arbetsgivarorganisation som företrädde industriföretag. Detta förbund jobbade mycket med lobbying samt utredningar inom sitt område. SAF och Svenska Industriförbundets verksamheter gick i vissa fall över varandra vilket medförde att många medlesmföretag upplevde det onödigt att vara med i båda organisationerna. Således försökte de styrande inom de två organisationerna att 1970 slå ihop SAF och Svenska Industriförbundet. Man gjorde även ett försök 1990, men båda gångerna misslyckades man. 2001 lyckades man dock, genom att helt och hållet lägga ner de två organistionerna och föra över tillgångarna till det nystartade Svensk Näringsliv.

Almega

Almega är en arbestgivarorganisation som samlar sju arbetgivarförbund under sig. Gemensamt för dessa förbund är att de riktar sig till tjänsteföretag. Dessa sju förbund är Bemmaningsföretagen, IT & Telekomföretagen, Medieföretagen, Samhallförbundet, Tjänsteförbunden, Tjänsteföretagen samt Vårdföretagarna.

Almega stöttar sina medlemsföretag så att dessa skall få bästa tänkbara förutsättningar att fokusera på sin kärnverksamhet. Almega erbjuder rådgivning och förhandlingshjälp inom personal-frågor, kollektivavtal, försäkringar, arbetsrätt och andra närliggande områden. Almega bedriver verksamhet över hela Sverige.

Bil Sweden

Detta är en arbetsgivarorganisation för importörer samt tillverkare av personbilar, bussar och lastbilar. De företag som är medlem i Bil Seden svarar för cirka 99% av nybils-försäljingen i Sverige.

TransportGruppen

Denna organsation samlar företag inom transportnäringen samt motor- och petroleum branscherna. Organisationen har åtta medlemsförbund och tillsammans så har dessa 11.500 anknutna företag.

Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stå-lindsutrins bransch-organsiation. Organsationen har en lång historia från 1747 och det är de olika bruken runt om i Sverige som är delägare i organsiationen och även innehar rösträtt i olika frågor som organsiationen driver.

Byggmaterialindustrierna

Detta är ett organisation med cirka  1000 företag som är verksamma inom byggmaterial.

Elektriska installatörsorganisationen – EIO

Denna organsiation har 2600 anknutna företag . Dessa företag är verksamma inom områden såsom industri, bygg-verksamhet och tele samt data- och säkerhet.

Energiföretagens ArbetsgivarFörening – EFA AB

EFA företräder energibolagen i Sverige. Vidare så hjälper oragnisationen sina medlemmar med exempelvis medarbetaravtal, utbildning, och stöd vid fackliga förhandlingar.

Försäkringsbranschens arbetsgivarförbund

Detta är en arbetsgivarorganisation som riktar sigt till företag inom försäkringsbranschen. Organisationen har ungefär 160 medlemmar som sammanlagt har cirka 16 000 anställda.

Svensk Handel

Svensk Handel arbetar med arbetgivarfrågor samt näringspolitik för att sina medlemsföretag som är verksamma inom handeln i Sverige. 13 000 företag är anslutna till Svensk Handel och tillsammans har dessa företag cirka 300 000 anställda.

Detta är endast ett axplock av de arbetgivarorganisationer som finns i Sverige. För mer information besök Svenskt Näringslivs webbplats med en förteckning över medlemsorganisationer.