31 juli 2014 ~ Kommentarer inaktiverade för Byggnads

Byggnads

Det fackförbund som i vardagsmun kallas för Byggnads heter egentligen Svenska Byggnadsarbetarförbundet. Förbundet riktar sig främst mot företag inom byggnation och anläggning och ligger under LO. Sammanlagt samlas ca 30 olika yrkesgrupper vilket är allt från företag som gör badrumsrenoveringar till elektriker och byggnadsingenjörer.

År 2014 var det över 100.000 personer i Sverige som var medlemmar.

Dess inriktning:

Byggnads jobbar i likhet med alla fackförbund för att främja de intressen som finns hos medlemmarna. Detta på några olika ”ben”.

  • Löner. Kanske den punkt som de flesta tänker på när de hör fackförbund. Förbundet förhandlar om löner men minst lika mycket om  vilka avtal som ska gälla på arbetsplatserna. Det kan då handla om allt från möjlighet till raster till vad som är acceptabelt ur risksynpunkt.
  • Rättigheter. För den arbetstagare som anser att han/hon blivit felaktigt behandlad av sin arbetsgivare ger fackförbundet en trygghet. De är mycket väl insatta i vad arbetsgivare får göra och inte får göra. Med hjälp av jurister och annan kunnig personal inom området kan arbetstagaren få hjälp. I vissa fall handlar det om att man blivit avskedad på lösa grunder och i andra fall om förändringar i arbetsvillkoren. Oavsett står facket på arbetstagarens sida och kämpar för att det ska bli bäst resultat för den personen.
  • Försäkringar. Skulle en olycka vara framme och arbetstagaren bli skadad hjälper facket till med att kontrollera att personen får rätt ersättning. Detta gäller även vid sjukdom.
  • Utbildning. För att öka intresset och kunskapen hos medlemmarna kring de frågor som fackförbundet driver.
  • Opinionsbildning. Detta både på gräsrotsnivå med kurser och föreläsningar samt verksamhet för att påverka lagstiftare i landet.

Avdelningar:

Fackförbundet Byggnads finns över hela landet och är indelat i 11 områden. Under dessa områden finns sedan lokala avdelningar vilket gör att det år 2014 fanns 199 medlemsavdelningar i landet.  Genom att ha många avdelningar kan arbetet ske på mycket lokal nivå medan de större och nationella frågorna kan tas högra upp i organisationen.

Tags:

Comments are closed.