21 augusti 2012 ~ 0 Comments

Fastighets

Fastighets är ett fackförbund för de som jobbar exempelvis som fastighetsskötare eller lokalvårdare. Detta förbund ingår i LO och har cirka 32 000 medlemmar runt om i Sverige. Medlemmarna är till cirka 50 % kvinnor och många medlemmar är även invandrare. Genom medlemskap i Fastighets så så får man en rad olika försäkringar såsom hemförsäkring, […]

Continue Reading

Tags:

21 augusti 2012 ~ 0 Comments

Farmaciförbundet

Farmaciförbundet är en del av TCO – Tjänstemännens centralorganisation.  Detta fackförbund står helt och hållet på arbetstagarnas sida och har ungefär 7500 medlemmar. Om du jobbar inom farmacibranschen så kan du bli medlem i detta förbund och i medlemskapet så ingår bland annat en inkomstförsäkring via försäkringsbolaget Bliwa. För en arbetstagare som tjänar över 18 […]

Continue Reading

20 augusti 2012 ~ 0 Comments

Elektrikerförbundet

Elektrikerförbundet är en del av LO-landsorganisationen. Detta fackförbund riktar sig till personer som jobbar inom elinstallation, radio-tv, privata kraftverk samt serviceområdet. Detta förbund har ungefär 25 000 medlemmar och ungefär lika många är medlem i elektrikernas a-kassa. Som medlem i Elektrikerna så har du även en inkomstförsäkring som kan ge ersättning vid arbetslöshet som en […]

Continue Reading

Tags:

20 augusti 2012 ~ 0 Comments

DIK

DIK är ett fackförbund som riktar sig till akademiker som jobbar inom kultur- och kommunikation. Detta förbund jobbar för att stärka sina medlemmars funktion på arbetsmarknaden. Vidare så är även DIK medlem i paraplyorganisationen SACO. DIK har ungefär 22 000 medlemmar och dessa jobbar på alla typer av arbetsplatser. Som medlem i DIK så får […]

Continue Reading

Tags:

20 augusti 2012 ~ 0 Comments

Civilekonomerna

Om du är Civilekonom så har du möjlighet att vara med i Civilekonomerna. Detta är ett fackförbund som inriktar sig på individernas olika behov. Värderingarna i denna organisation styrs av professionalismens betydelse för att samhället skall utvecklas i positiv riktning. Detta är ett relativt litet och nischat förbund då de har 38 000 medlemmar och ungefär 11 […]

Continue Reading

17 augusti 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Byggnadsarbetarförbundet

Byggnadsarbetarförbundet

Byggnads eller Svenska Byggnadsarbetarförbundet som detta fackförbund kallar sig har ungefär 110 000 medlemmar som är anställda inom byggsektorn. Det är Byggnads uppgift att verka för och ta tillvara sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden. Förbundet kan även bistå sina medlemmar i olika försäkringsärenden som gäller olycksfall, sjukdom och arbetslöshet. Det ingår dock ingen inkomstförsäkring i […]

Continue Reading

17 augusti 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Brandmännens Riksförbund

Brandmännens Riksförbund

Detta förbund är partipolitiskt obundet och vänder sig till Sveriges brandmän och andra som jobbar inom räddningstjänsten. Förbundet har cirka 9000 medlemmar och bildades 1945. Målsättningen för detta fackförbund är att verka för förbättrade arbetsvillkor åt sina medlemmar. Ordinarie avgift för medlemskapet är 165 kr/månad men om man jobbar deltid så är avgiften 90 kr/månad. […]

Continue Reading

17 augusti 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Akademikerförbundet – SSR

Akademikerförbundet – SSR

Detta förbund är ett fackförbund som vänder sig till ekonomer, beteendevetare, personalvetare, socionomer och andra yrkesgrupper som jobbar med socialt arbete av något slag. Vidare så arbetar Akademikerförbundets medlemmar inom både privat som offentlig sektor. Även chefer och egenföretagare kan vara medlem i denna fackförening som har nästan 62 000 medlemmar. Med detta medlemstal så är […]

Continue Reading