03 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Reservofficerarna

Reservofficerarna

Reservofficerarna är en facklig organisation som har landets resvofficerare som medlemmar. Arbetsgivaren för reservofficerare är Försvarsmakten och således så är det med Försvarsmakten som Reservofficerarna förhandlar med när det gäller medlemmarnas löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor. Reservofficerarna har även två medlemförbund som heter SVEROF ( för armen, flygvapnet eller marinen) och SFRO (Svenska Flottans Reservofficersförbund).

Continue Reading

03 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges psykologförbund

Sveriges psykologförbund

Sveriges psykologförbund är det främsta fackförbundet och yrkesorganisationen för psykologer i Sverige. Detta förbund bildades 1955 och nuförtiden har förbundet ungefär 9600 medlemmar. Organisation är även anslutet till Sveriges akademikers centralorgansiation, Saco och merparten av medlemmarna är även medlem i AEA, Akademikernas a-kassa. Ordinarie avgift för medlemskapet ligger på mellan 95 kr – 425 kr […]

Continue Reading

03 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund

Detta fackförbund organsierar läkare och medlesmantalet är cirka 43 000. De flesta av Sevriges läkare är medlem i detta förbund vilket skapar styrka i organisationen. Sveriges läkarförbunds verksmahet går ut på att arbeta med frågor som rör arbetsmiljö, löner, anställningsvillkor och även professionsfrågor. Förbundet är organiserat ett antal olika lokalföreningar, specialitetsföreningar, yrkesföreningar och även intresseföreningar. […]

Continue Reading

01 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett relativt stort fackförbund med cirka 133 000 medlemmar. I regel så är det akademiker som studerat till och är någon form av ingenjörer som vänder sig till detta förbund. Huvuduppgiften för detta förbund är att biträda och stödja sina medlemmar på arbetsmarknaden. I övrigt så ingår även vissa förmåner såsom inkomstförsäkring […]

Continue Reading

01 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen

Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsförningen slogs ihop under hösten 2011 efter det att Sveriges fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet slagits ihop. Sjöbefälsförningen är en del av Ledarna och således så kan man säga att detta är ett fackförbund för chefer. Förbundet är partipolitiskt obundet och jobbar för att förbättra villkoren på arbetsmarknaden för sina medlemmar. För en aktiv medlem […]

Continue Reading

27 september 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges farmacevtförbund

Sveriges farmacevtförbund

Detta fackförbunds främsta uppgift är att stötta och bistå sina medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmacevtförbund vänder sig främst till apotekare, farmacevter och receptarier. Förbundet har ungefär 7500 medlemmar och grundades redan 1903. Vidare så är även detta fackförbund partipolitiskt obundet och tillhör organsiationen Saco. Ordinarie medlemsavgift är 275 kr per månad och i den […]

Continue Reading

27 september 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges arkitekter

Sveriges arkitekter

95 % av alla arkitekter är medlem i fackförbundet Sveriges Arkitekter. Organsiationen tar tillvara sina medlemmars intresse oavsett om medlmemmen är företagare, anställd, studernade eller arbetslös. I medlemskapet så ingår även en inkomstförsäkring som komplettera akademiekrnas a-kassa (som de flesta arkitekter är medlem i). Ordinarie kostnad för medlemskapet inklusive inkomsförsäkring är 300 kr per månad, det kan dock […]

Continue Reading

26 september 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Svenska journalistförbundet

Svenska journalistförbundet

Detta är ett yrkes- och fackförbund som vänder sig till de som jobbar som journalister för svenska medier. Vidare så är det endast journalister, och journlister endast som kan vara medlem i detta förbund. Förbundet har ungefär 17 300 medlemmar och i medlemskapet så ingår det bland annat inkomstförsäkring. För en anställd journalist så ligger medlemsavgiften […]

Continue Reading

26 september 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Svenska folkhögskolans lärarförbund – SFHL

Svenska folkhögskolans lärarförbund – SFHL

Detta fackförbund brukar förkortas SFHL och det är till för rektorer och lärare på folkhögskola. Även studenter som studerar till folkhögskolelärare. SFHL har en gedigen historia då förbundet startades 1902 och uppgiften är att företräda medlemmarna på arbetsmarknaden. Vidare så har SFHL ungefär 2700 medlemmar och förbundet är med i TCO. I medlemskapet ingår bland annat […]

Continue Reading

24 september 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för ST – Statstjänstemannaförbundet

ST – Statstjänstemannaförbundet

ST är en förkortning för Statstjänstemannaförbundet. Detta fackförbund vänder sig till de som jobbar som tjänstemän inom den statliga sektorn. Medlemmarna jobbar inom statliga bolag, myndigheter, stiftelser, högskolor och universitet. Förbundet jobbar för att öka sina medlemmars inflytande på arbetsmarknaden och medlemsanstalet är ungefär 90 000. Förutom den fackliga hjälpen så ingår även en inkomstförsäkring […]

Continue Reading