10 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Vision

Vision

Vision hette tidigare SKTF – Svenska kommunaltjänstemannaförbundet. Detta är en fackförening som vänder sig till tjänstemän inom både privat och offentlig sektor. Förbundet har ungefär 160 000 medlemmar och är även anslutet till TCO. Ungefär 15 000 av medlemmarna är chefer vilket innebär att detta är det största ”chefsförbundet” för chefer inom offentlig sektor. Förutom […]

Continue Reading

Tags:

10 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Unionen

Unionen

Unionen är det största fackförbundet i Sverige för tjänstemän inom privat sektor. Med ungefär 500 000 medlemmar  och ungefär 30 000 förtroendevalda så är alltså detta en riktig gigant på den svenska arbetsmarknaden. Merparten av medlemmarna är anställda men Unionen har även en del egenföretagare i sina medlemsregister. Det finns även en a-kassa som heter […]

Continue Reading

Tags:

10 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Tull-Kust

Tull-Kust

Denna fackförening vänder sig till anställda inom Kustbevakningen och Tullverket. Uppgiften för detta förbund är att i största möjliga mån tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden genom att exempelvis teckna kollektivavtal med arbetsgivarna. 1900 så grundades detta förbund och det har alltså en gedigen historia och vidare så är även förbundet anslutet till TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. […]

Continue Reading

Tags:

10 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Transportarbetarförbundet – Transport

Transportarbetarförbundet – Transport

Det Svenska Transportarbetarförbundet ingår tillsammans med 14 andra fackförbund i LO, som är en förkortning till Landsorgansiationen. ”Transport” som detta fackförbund brukar benämnas som vänder sig till de som jobbar inom transport- och hamnnäringen. Förbundet har ungefär 60 000 medlemmar och grundades redan 1897. Ändamålet för Transport är att stärka medlemmarnas porsition gentemot arbetsgivarna på […]

Continue Reading

10 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Tjänstetandläkarna

Tjänstetandläkarna

Tjänstetandläkarna är ett fackförbund som riktar sig till alla anställda tandläkare. Samtliga tandläkare som har en svensk tandläkarlegitimation har möjlighet att bli medlem i detta förbund. Verksamheten hos Tjänstetandläkarna går ut på att tillvarata sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden genom att förhandla med arbetsgivarna. Detta förbund har drygt 4000 medlemmar och ungefär 150 förtroendevalda medlemmar. […]

Continue Reading

10 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Teaterförbundet

Teaterförbundet

Det fackförbund som vänder sig till scen- och filmbranschen heter Teaterförbundet. De som är medlemmar i detta förbund jobbar i regel som artister, upphovsmän, administrativ samt teknisk personal inom svensk radio, teater, film, TV och bio. Detta förbund organiserar både anställda såväl som egenföretagare. Huvudverksamheten hos Tetaerförbundet går ut på att teckna kollektivavtal å sina […]

Continue Reading

09 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Säljarnas

Säljarnas

Säljarna är faktiskt ett av de äldsta yrkes- och fackförbunden i Sverige. 1884 så bildades förbundet, och vid detta laget så fanns behovet för säljare att organisera sig för att förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Säljarnas har även en egen a-kassa som heter just Säljarnas a-kassa. Medlemsavgiften för att gå med i Yrkesförbundet Säljarnas (alltså inte […]

Continue Reading

09 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges yrkesmusikerförbund – SYMF

Sveriges yrkesmusikerförbund – SYMF

SYMF står för Sveriges yrkesmusikerförbund och detta är ett fackförbund som företräder professionella musiker inom företrädesvis symfoniorkestrar, länsteater, länsmusikavdelningar, opera, privatteatrar och musikteatrar på arbetsmarknaden. Detta förbund bildades 1984 och ingår i TCO. SYMF är även partipolitiskt obundet. Detta är ett litet förbund med cirka 1800 medlemmar och av dessa så är cirka 300 frilansare. Via fackmedlemskapet […]

Continue Reading

04 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges veterinärförbund

Sveriges veterinärförbund

Sveriges veterinärförbund (SVF) är en facklig organisation som inbegriper veterinärer och de som studerar till veterinär. Detta fackförbund är anslutet till Centralorganisationen Saco. Vidare så är målsättningen för Sveriges veterinärförbund att främja medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden.  SVF har en lång historia bakom sig då förbundet grundades redan 1860. Förbundet har nästan 3000 medlemmar.

Continue Reading

04 oktober 2012 ~ Kommentarer inaktiverade för Sveriges universitetslärarförbund – SULF

Sveriges universitetslärarförbund – SULF

Sveriges universitetslärarförbund eller SULF som det brukar förkortas är ett fackförbund som riktar sig till doktorander, universitetslärare och forskare. SULF förhandlar med sina medlemmars arbetsgivare samt påverkar frågor som rör forskning och högre utbildning. Förbundet är anslutet till SACO och det är även partipolitiskt obundet. Den a-kassa som de flesta av SULFs medlemmar är medlem […]

Continue Reading